کجي ستون فقرات (اسکوليوز Scoliosis)

انحراف جانبي ستون فقرات، اسکوليوز ناميده مي شود. در اين بيماري، هنگامي که در حالت ايستاده از پشت به بيمار نگاه کنيم ستون فقرات بيشتر شبيه به S يا C شده است.  براي تشخيص باليني اسکوليوز ، کافي است از بيمار بخواهيم که مانند وضعيت رکوع، به جلو خم

ادامه مطلب »

قوز پشتي (کايفوز Kyphosis)

وقتي که از پشت به ستون فقرات طبيعي نگاه کنيم، تمامي ستون فقرات در مسير يک خط مستقيم مشاهده مي شود ولي اگر به همين فرد از پهلو نگاه کنيم يک برآمدگي در قسمت پشت (به نام قوز يا کايفوز طبيعي) و يک قوس يا فرورفتگي در ناحيه کمر (به نام لوردوز طبيعي) مشاهد

ادامه مطلب »

کمر درد

کمر درد دومين علت شايع مراجعه بيماران به پزشک بعد از بيماري هاي تنفسي (مانند سرماخوردگي) است و در واقع شايعترين علت ناتواني و درخواست مرخصي از محل کار در افراد کمتر از 45 سال مي باشد. خوشبختانه کمردرد در  90% موارد در عرض 6 هفته و بدون توجه به

ادامه مطلب »

فتق ديسک بين مهره اي کمر

اغلب بيماران مبتلا به کمردرد از اين نوع کمردرد مي ترسند درحالي که اين بيماري در اغلب موارد خوش خيم است و نيازي به جراحي نمي يابد. در اين نوع بيماري، معمولأ بيمار مدتها از کمردرد شاکي بوده است و سپس در اثر بلند کردن جسمي سنگين يا هول دادن آن، درد به

ادامه مطلب »