ويزيت تلفني

در حال حاضر امکان ويزيت تلفني وجود ندارد و نوبت دهي مطب بر اساس نوبت دهي اينترنتي و حضوري است.  

ادامه مطلب »

قابل توجه بيماران محترم

جهت حفظ سلامتي خواهشمندم از آوردن همراهي غير ضروري بپرهيزيد. بر اساس ساعت ويزيت تعيين شده توسط سايت اينترنتي مراجعه نمائيد. استفاده از ماسک و رعايت فاصله اجتماعي مطمئن الزامي خواهد بود. در صورت تکميل ظرفيت نوبت دهي اينترنتي پذيرش حضوري نيز امکان پذي

ادامه مطلب »

آرتروز ستون فقرات

آرتروز ستون فقرات از شايعترين بيماري هاي انسان است که در اثر وارد آمدن نيروهاي غير طبيعي مکرر به مفاصل ستون فقرات رخ مي دهد و باعث از بين رفتن ساختار تشريحي طبيعي مفصل و تخريب تدريجي آن مي شود و معمولأ با درد و کاهش حرکات مفصلي همراه است. يکي از شاي

ادامه مطلب »

کجي ستون فقرات (اسکوليوز Scoliosis)

انحراف جانبي ستون فقرات، اسکوليوز ناميده مي شود. در اين بيماري، هنگامي که در حالت ايستاده از پشت به بيمار نگاه کنيم ستون فقرات بيشتر شبيه به S يا C شده است.  براي تشخيص باليني اسکوليوز ، کافي است از بيمار بخواهيم که مانند وضعيت رکوع، به جلو خم

ادامه مطلب »