اطلاعيه تعطيلي پنج روزه مطب

قابل توجه مراجعين محترم: مطب به مدت پنج روز از تاريخ بيست و سوم لغايت بيست و هفتم تيرماه بسته مي باشد.

ادامه مطلب »


قابل توجه بيماران محترم

مطب از ساعت دو بعد از ظهر در روزهاي زوج  آماده پذيرش بيماران محترم مي باشد. در حال حاضر امکان ويزيت تلفني وجود ندارد و نوبت دهي مطب بر اساس نوبت دهي اينترنتي و حضوري<

ادامه مطلب »


نکات مهم در زمان مراجعه

يک- خواهشمندم جهت حفظ سلامتي و شئونات فردي از آوردن همراهي غير ضروري بپرهيزيد. امکان ورود فرد همراه به اتاق پزشک وجود ندارد (مگر براي بيماران ناتوان - خردسال و يا عزيزان کهنسال).
دو- بر اساس ساعت ويزيت تعيين شده توسط سايت اينترنتي مراجعه نمائ

ادامه مطلب »


آرتروز ستون فقرات

آرتروز ستون فقرات از شايعترين بيماري هاي انسان است که در اثر وارد آمدن نيروهاي غير طبيعي مکرر به مفاصل ستون فقرات رخ مي دهد و باعث از بين رفتن ساختار تشريحي طبيعي مفصل و تخريب تدريجي آن مي شود و معمولأ با درد و کاهش حرکات مفصلي همراه است. يکي از شاي

ادامه مطلب »


تنگي کانال نخاعي

 
تنگي کانال نخاعي يکي از شايعترين بيماري هاي ستون فقرات بخصوص در سنين بالا مي باشد. شايعترين علت بروز تنگي کانال نخاعي، آرتروز ستون فقرات مي باشد که باعث تنگ شدن فضا براي نخاع و ريشه هاي عصبي مي شود. شايعترين محل تنگي کانال نخاعي در ناح

ادامه مطلب »


لغزندگي مهره

منظور از لغزندگي مهره، جابجا شدگي يک مهره از ستون فقرات بر روي مهره زيرين مي باشد (شکل شماره 1) . سرخوردگي مهره ممکن است در بسياري از افراد جامعه وجود داشته باشد و علايم باليني نداشته باشد.
 

ديسک گردن

هرني ديسکال گردني شيوع بسيار کمتري از هرني ديسکال کمري دارد و خوشبختانه مشابه هرني ديسکال کمري در 80 تا 90 درصد موارد با درمانهاي طبي بهبود مي يابد.
 
در اين بيماري نيز درد  بيمار از گردن به اندام فوقاني يکطرف انتشار مي يابد

ادامه مطلب »


فتق ديسک بين مهره اي کمر

اغلب بيماران مبتلا به کمردرد از اين نوع کمردرد مي ترسند درحالي که اين بيماري در اغلب موارد خوش خيم است و نيازي به جراحي نمي يابد. در اين نوع بيماري، معمولأ بيمار مدتها از کمردرد شاکي بوده است و سپس در اثر بلند کردن جسمي سنگين يا هول دادن آن، درد به

ادامه مطلب »


کمر درد

کمر درد دومين علت شايع مراجعه بيماران به پزشک بعد از بيماري هاي تنفسي (مانند سرماخوردگي) است و در واقع شايعترين علت ناتواني و درخواست مرخصي از محل کار در افراد کمتر از 45 سال مي باشد. خوشبختانه کمردرد در  90% موارد در عرض 6 هفته و بدون توجه به

ادامه مطلب »


قوز پشتي (کايفوز Kyphosis)

وقتي که از پشت به ستون فقرات طبيعي نگاه کنيم، تمامي ستون فقرات در مسير يک خط مستقيم مشاهده مي شود ولي اگر به همين فرد از پهلو نگاه کنيم يک برآمدگي در قسمت پشت (به نام قوز يا کايفوز طبيعي) و يک قوس يا فرورفتگي در ناحيه کمر (به نام لوردوز طبيعي) مشاهد

ادامه مطلب »


کجي ستون فقرات (اسکوليوز Scoliosis)

انحراف جانبي ستون فقرات، اسکوليوز ناميده مي شود. در اين بيماري، هنگامي که در حالت ايستاده از پشت به بيمار نگاه کنيم ستون فقرات بيشتر شبيه به S يا C شده است.  براي تشخيص باليني اسکوليوز ، کافي است از بيمار بخواهيم که مانند وضعيت رکوع، به جلو خم

ادامه مطلب »